Nog nooit waren er zoveel mediatypen en manieren om uw doelgroep te bereiken en te binden.
Direct mailings, e-mail nieuwsbrieven, websites, social media en meer. Als organisatie wilt uw natuurlijk de optimale mix maken in media, zodat deze elkaar versterken. Maar wij gaan graag nog een stapje terug. Alles begint namelijk bij de identiteit van uw organisatie. Wie is uw doelgroep en ziet uw doelgroep u straks zoals u gezien wilt worden? Dat zijn vragen die bij ons spelen voordat wij aan de slag gaan. Wij helpen u om uw positie te bepalen en een aansluitende communicatiestrategie op te stellen.

Informatie aanvraag Download leaflet

Doelgroep

De doelgroep bereiken, begint bij uw doelgroep te begrijpen. Waar liggen hun interesses en behoeften, en hoe kunt u hierop inspelen. De eerste stap van de strategie is weten wie u wilt bereiken. Een duidelijke profielschets geeft richting aan het ontwerp en de zaken die in meer dan wel minder mate uitgelicht moeten worden.

Positionering

Uw doelgroep heeft een taal, een taal die u probeert te begrijpen. De positionering gaat in op het niveau waarop uw organisatie of merk zich gaat profileren. Dit wordt afgestemd op de doelgroep en leidt uiteindelijk tot een duidelijke propositie, kortom: de belangrijkste boodschap van uw merk.

Pay-off

Een pay-off is niet meer dan een slogan die uw merk versterkt. Als het ware de overkoepelende zin die invulling geeft aan uw merk en direct duidelijk maakt aan de doelgroep waar het merk of de organisatie voor staat of wat uw dienst is. Vaak verhelderend en beter herkenbaar voor uw doelgroep.

Strategie

De strategie bepaald in zijn geheel op welk vlak u zich het beste kunt uiten. Waarom u gaat twitteren en wat de invulling hiervoor zou moeten of kunnen zijn. Om werkelijk profijt te hebben van de uitingen die u kiest, dient een strategie aan ten grondslag te liggen. Op die manier kunt u op de lange termijn invulling geven aan uw communicatie, om dit bijtijds ook weer bij te sturen en aan de markt aan te passen.

Media-mix

Uiteindelijk leidt de strategie, het bepalen van de doelgroep, positionering en pay-off tot een bepaling van de media die u inzet. Dit kan zowel campagne-matig indien u een product of dienst wilt lanceren, of op corporate niveau waar u blijvende media en communicatiemiddelen definieert. Bepaling van de media is belangrijk om uw doelgroep te bereiken. Bevindt uw doelgroep zich niet op Twitter dan is de kans van slagen ook geringer op dit vlak.

Concept

Het concept is de eerste aanzet voor de uitwerking van de communicatie-uitingen die u kiest. Of het nu een website betreft, een folder of de huisstijl, het concept bepaald de grote lijn voor uw gehele communicatie. Een helder concept versterkt de middelen onderling en zorgt dat u een duidelijk merkidentiteit creëert waardoor u eerder onthouden wordt.